ReadHeader linia 538, TSInfoFiles.pp

private procedure ReadHeader();

Metoda służąca do wczytania nagłówka ze strumienia binarnego.

Służy do pobrania i sprawdzenia sygnatury pliku binarnego, która musi być zgodna z ciągiem znaków zawartym w stałej BINARY_FILE_SIGNATURE. Metoda ta służy także do pobrania kolejnych dwóch bajtów ze składowymi wersji formatu, które muszą być zgodne z wartościami ze stałych SUPPORTED_FORMAT_VERSION_MAJOR oraz SUPPORTED_FORMAT_VERSION_MINOR (przy czym wartość składowej minor może być większa), a także identyfikatora i głównego komentarza drzewa.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ProcessInput do walidacji początkowej zawartości źródłowego strumienia, przed rozpoczęciem procesu ładowania drzewa i jego zawartości.

copyright © furious programming 2013—2018