CloseChildNode linia 304, TSInfoFiles.pp

public procedure CloseChildNode();

Metoda przeznaczona do zamknięcia wcześniej otwartego węzła.

Służy do zamknięcia wcześniej otwartego za pomocą metody OpenChildNode węzła potomnego. Jeżeli w danym momencie żaden węzeł potomny nie jest otwarty, metoda kończy działanie, nie wywołuje żadnego wyjątku.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018