Destroy linia 293, TSInfoFiles.pp

public destructor Destroy(); override;

Destruktor zwalniający instancję klasy z pamięci.

W destruktorze sprawdzany jest zbiór trybów z pola FTreeModes. Jeśli zawiera tryb tmAccessWrite, drzewo zostaje zapisane do pliku docelowego w odpowiedniej formie. Zwalnia on także główny węzeł drzewa z pamięci, a tym samym całą strukturę w nim zawartą.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018