Modified linia 358, TSInfoFiles.pp

public property Modified: Boolean read FModified;

Właściwość służąca do sprawdzenia stanu zmodyfikowania zawartości drzewa.

Łączy bezpośrednio z polem FModified, dając możliwość jedynie odczytu jego wartości. Zwraca True, jeśli zawartość drzewa w pamięci została zmodyfikowana od momentu utworzenia klasy drzewa w pamięci, załadowania drzewa z pliku lub ostatniego zaktualizowania pliku metodą UpdateFile. W przeciwnym wypadku zwraca False.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018