UpdateFile linia 348, TSInfoFiles.pp

public procedure UpdateFile();

Metoda zezwalająca na zaktualizowanie pliku.

Służy do zapisu drzewa z pamięci do pliku źródłowego lub docelowego, którego nazwa lub ścieżka przechowywana jest w polu FFileName. Po zaktualizowaniu pliku dyskowego, do pola FModified wpisywana jest wartość False.

Metoda ta wykorzystywana jest także w destruktorze klasy drzewa. Służy do zaktualizowania pliku konfiguracyjnego, jeżeli zostało ono załadowane w trybie do odczytu i zapisu.

copyright © furious programming 2013—2018