ReadList linia 330, TSInfoFiles.pp

public procedure ReadList(const AAttrPath: String; AList: TStrings);

Metoda przeznaczona do odczytu listy z atrybutu.

parametry
AAttrPath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę atrybutu
AList instancja klasy listy typu TStrings, do której zostaną wczytane linie z atrybutu

Służy do odczytu listy łańcuchów z atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa podana jest w parametrze AAttrPath. Jeśli atrybut istnieje, lista przekazana w parametrze AList zostanie uzupełniona przez metodę ValueToList.

Zawartość listy, której referencja przekazana jest w parametrze AList, nie jest sprawdzana ani usuwana. W przypadku gdy lista nie jest pusta, nowe łańcuchy z wartości atrybutu zostaną dodane na koniec listy.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018