ReadOnly linia 359, TSInfoFiles.pp

public property ReadOnly: Boolean read FReadOnly;

Właściwość umożliwiająca sprawdzenie stanu uruchomienia trybu tylko do odczytu.

Łączy bezpośrednio z polem FReadOnly, zwracając jego wartość. Właściwość zwraca wartość True, jeśli aktualnie otwarty węzeł (za pomocą metody OpenChildNode) został otwarty w trybie tylko do odczytu. W przeciwnym razie zwraca False.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018