SwitchTreeForm linia 350, TSInfoFiles.pp

public procedure SwitchTreeForm();

Bezparametrowa metoda umożliwiająca zmianę docelowej formy drzewa.

Jeżeli w zbiorze trybów użytkowania z pola FTreeModes znajduje się wartość tmTextTree, wywołanie metody powoduje usunięcie tej wartości ze zbioru i zastąpienie jej wartością tmBinaryTree. Natomiast jeśli zbiór z pola zawiera tryb oznaczający formę binarną, zostaje on zastąpiony wartością odpowiednią dla trybu tekstowego.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018