TreeName linia 354, TSInfoFiles.pp

public property TreeName: String read FTreeName write SetTreeName;

Właściwość umożliwiająca pobranie aktualnej nazwy drzewa.

Łączy bezpośrednio z polem FTreeName, dając możliwość odczytu nazwy drzewa. Jeśli drzewo nie zostało załadowane z dowolnego źródła po utworzeniu instancji klasy, ani też nie została nadana nazwa za pomocą metody zmieniającej SetTreeName, właściwość ta będzie zwracać pusty łańcuch znaków.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018