RemoveAll linia 222, TSInfoFiles.pp

public procedure RemoveAll();

Metoda umożliwiająca usunięcie wszystkich atrybutów z listy.

Służy do usunięcia wszystkich atrybutów, znajdujących się w liście. Do fizycznego zwolnienia z pamięci węzłów listy oraz obiektów atrybutów (jeśli lista jest ich właścicielem) wykorzystuje metodę RemoveAllElements z klasy bazowej.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018