ProcessInput linia 546, TSInfoFiles.pp

public procedure ProcessInput();

Metoda służąca do uruchomienia procesu przetwarzania źródła binarnego.

Służy do rozpoczęcia procesu ładowania drzewa ze źródłowego strumienia binarnego, do którego referencja przechowywana jest w polu FInput. Do uzupełniania struktury drzewa w pamięci wykorzystuje metodę ReadHeader oraz ReadElements.

Jeżeli strumień wejściowy zawiera nieprawidłowe dla formatu dane, uzupełniane drzewo zostaje awaryjnie wyczyszczone metodą DamageClear, a wywołany wyjątek zostaje przesłany do metod nadrzędnych.

copyright © furious programming 2013—2018