Name linia 160, TSInfoFiles.pp

public property Name: String read FChildNode.FName write FChildNode.FName;

Właściwość służąca do odczytu i modyfikacji identyfikatora tokenizowanego węzła potomnego.

Łączy z polem FName klasy węzła, do której referencja przechowywana jest w polu FChildNode. Właściwość ta zezwala na bezpośredni odczyt oraz modyfikację nazwy tokenizowanego węzła potomnego.

copyright © furious programming 2013—2018