TTSInfoChildNodeToken

Typ obiektu, pozwalający na tokenizowanie węzłów potomnych danego węzła głównego lub potomnego.

Przechowuje referencję do instancji klas tokenizowanych węzłów potomnych oraz węzła-rodzica, który posiada je na liście wszystkich węzłów potomnych. Obiekt ten zawiera zestaw metod i właściwości, umożliwiających zarówno odczyt najważniejszych informacji o węzłach potomnych, a także pozwala na ich wygodną modyfikację, bez konieczności odwoływania się do elementów za pomocą ścieżek dostępu. Typ ten nie udostępnia referencjo do tokenizowanych węzłów oraz do ich węzła rodzica.

Poniżej znajduje się lista składowych typu — pól, metod i właściwości. Kliknij na nazwę składowej, aby przejść do jej szczegółowego opisu.

TTSInfoChildNodeToken
pola
FParentNode zawiera referencję do instancji klasy węzła-rodzica tokenizowanych węzłów
FChildNode przechowuje referencję do instancji klasy węzła potomnego
FIndex przechowuje indeks tokenizowanego węzła potomnego
metody
GetComment służy do pobrania wartości komentarza deklaracji lub definicji tokenizowanego węzła
SetComment umożliwia modyfikację komentarza deklaracji lub definicji węzła
właściwości
Name służy do pobrania nazwy tokenizowanego węzła potomnego
Reference umożliwia pobranie lub modyfikację stanu referencjonowania węzła potomnego
Comment pozwala na pobranie lub zmianę komentarza deklaracji lub definicji tokenizowanego węzła

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018