FirstElementIsAttribute linia 252, TSInfoFiles.pp

public function FirstElementIsAttribute(const AMandatoryName: String): Boolean;

Metoda umożliwiająca sprawdzenie, czy pierwszym elementem listy jest referencjonowany atrybut.

parametry
AMandatoryName łańcuch znaków z wymaganym identyfikatorem referencjonowanego atrybutu
wartość zwracana
Boolean stan walidacji pierwszego referencjonowanego elementu

Służy do sprawdzenia, czy pierwszym elementem referencjonowanym znajdującym się na liście jest referencjonowany atrybut o nazwie podanej w parametrze AMandatoryName. Metoda zwraca wartość True tylko w przypadku, gdy pierwszym elementem listy jest atrybut i jego nazwa jest dokładnie taka sama, jaką podano w parametrze metody. W przeciwnym razie zwraca wartość False.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie FillRefAttribute, podczas procesu przetwarzania części referencjonowanej tekstowego źródła.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018