FillRefAttribute linia 456, TSInfoFiles.pp

private procedure FillRefAttribute();

Metoda uzupełniająca obiekt referencjonowanego atrybutu.

Służy do uzupełnienia danych referencjonowanego atrybutu. Za pomocą metody ExtractAttribute dzieli bieżącą linię nagłówka definicji atrybutu na składowe, pozyskując identyfikator oraz pierwszą wartość lub pierwszą linię wartości. Na podstawie ekstrahowanej nazwy atrybutu i za pomocą metody FirstElementIsAttribute wykonuje sprawdzenie, czy pierwszym elementem w liście pomocniczej z pola FRefElements jest odpowiedni atrybut. Jeżeli identyfikatory są identyczne, obiekt atrybutu zdejmowany jest z listy i uzupełniany w pozostałe dane.

Jeżeli uzupełniany atrybut posiada wartość wieloliniową, zostaje ona wyodrębniona za pomocą metod IsValueLine oraz ExtractAttributeNextValue. Tak przygotowana wartość dodawana jest do obiektu atrybutu.

Jeśli aktualnie uzupełniany atrybut posiada odrębny komentarz definicji, zostaje on przepisany z pola FComment klasy wczytującej. Po przepisaniu komentarza, wartość tego pola usuwana jest za pomocą metody ClearComment.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ProcessReferencingPart.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018