ExtractChildNodeName linia 468, TSInfoFiles.pp

private procedure ExtractChildNodeName(const ALine: String; out AName: String);

Metoda wypakowująca nazwę węzła referencjonowanego z linii jego deklaracji.

parametry
ALine ciąg znaków z linią deklaracji lub definicji referencjonowanego węzła, z którego zostanie ekstrahowana nazwa
AName łańcuch znaków, przez który zwrócony zostanie identyfikator węzła

Służy do ekstrakcji identyfikatora węzła z przekazanego w parametrze ALine ciągu znaków, zawierającego nagłówek deklaracji lub definicji referencjonowanego węzła potomnego. Pobrana nazwa zwracana jest w argumencie AName.

Wykorzystywana jest w metodach AddRefChildNode oraz FillRefChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018