AddRefChildNode linia 451, TSInfoFiles.pp

private procedure AddRefChildNode();

Metoda dodająca referencjonowany węzeł potomny do drzewa.

Służy do dodania referencjonowanego węzła potomnego do aktualnie uzupełnianego węzła drzewa. Stan referencjonowania dodawanego węzła jest znany, natomiast jego nazwa pozyskiwana jest z bieżącej linii za pomocą metody ExtractChildNodeName.

Jeżeli aktualnie dodawany węzeł posiada komentarz deklaracji, zostaje on przepisany z pola FComment klasy wczytującej. Po przepisaniu komentarza, wartość pola kasowana jest za pomocą metody ClearComment.

Po dodaniu szczątkowo uzupełnionego referencjonowanego węzła potomnego do drzewa, obiekt tego elementu dodawany jest lub wstawiany do pomocniczej listy elementów referencjonowanych, do której wskazanie przechowywane jest w polu FRefElements. Dodanie lub wstawienie elementu do listy realizowane jest na podstawie pola FStoreRefElement, zawierającego wskaźnik na odpowiednią metodę dodającą.

Wykorzystywana jest przez metody ProcessMainPart oraz FillRefChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018