FTSInfoTree linia 411, TSInfoFiles.pp

private FTSInfoTree: TSimpleTSInfoTree;

Pole przechowujące referencję do obiektu uzupełnianego drzewa.

Zawiera referencję do utworzonego w pamięci drzewa klasy TSimpleTSInfoTree (lub klasy pochodnej, czyli klasy TTSInfoTree). Referencja ta przekazywana jest w konstruktorze klasy wczytującej i wpisywana do tego pola.

Drzewo to uzupełniane jest w procesie deserializacji tekstowej.

copyright © furious programming 2013—2018