GetAttributeReference linia 380, TSInfoFiles.pp

public function GetAttributeReference(const AAttrPath: String): Boolean;

Metoda pozwalająca na odczyt stanu referencjonowania atrybutu.

parametry
AAttrPath ciąg znaków, zawierający ścieżkę lub samą nazwę atrybutu
wartość zwracana
Boolean wartość logiczna, określająca stan referencjonowania atrybutu

Służy do odczytu stanu referencjonowania pojedynczego atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze AAttrPath. Po odnalezieniu atrybutu w drzewie, pobierana jest i zwracana przez metodę wartość jego stanu referencjonowania.

Metoda wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException jedynie w przypadku, gdy zadany atrybut nie istnieje w drzewie.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018