EM_NODE_NOT_EXISTS linia 186, TSInfoConsts.pp

const EM_NODE_NOT_EXISTS = 'node "%s" not exists';

Stała przechowująca treść wyjątku tworzonego po nieznalezieniu węzła.

Wykorzystywana przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną w wielu metodach klasy TTSInfoTree. Używana m.in. w metodzie RenameChildNode, gdy szukany węzeł potomny o zadanej nazwie nie istnieje w danym węźle.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018