EM_UNSUPPORTED_BINARY_FORMAT_VERSION linia 196, TSInfoConsts.pp

const EM_UNSUPPORTED_BINARY_FORMAT_VERSION = 'format version "%d.%d" is not supported';

Stała przechowująca treść wyjątku tworzonego w momencie wykrycia nieobsługiwanej wersji formatu pliku binarnego.

Wykorzystywana przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie ReadHeader. Służy do zgłoszenia wyjątku, jeśli główny numer wersji formatu jest różny od wartości stałej SUPPORTED_FORMAT_VERSION_MAJOR.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018