FindNode linia 286, TSInfoFiles.pp

protected function FindNode(const ANodePath: String; AForcePath: Boolean): TTSInfoNode;

Metoda pozwala na pobranie referencji do węzła, na podstawie jego ścieżki.

parametry
ANodePath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub samą nazwę węzła potomnego do odnalezienia w drzewie
AForcePath wartość logiczna, określająca czy w razie nieistnienia węzła należy go utworzyć
wartość zwracana
TTSInfoNode instancja klasy węzła potomnego lub węzła wirtualnego typu TTSInfoNode

Metoda wyszukująca węzeł potomny jest nakładką na metodę FindElement. Do niej przekazuje podaną w parametrze ANodePath pełną ścieżkę lub samą nazwę węzła potomnego lub wirtualnego, a także wartość argumentu AForcePath, określającego czy w przypadku nieistnienia węzła można go utworzyć.

Zwraca referencję do instancji klasy TTSInfoNode tylko w przypadku, gdy dany węzeł istnieje w drzewie lub mógł zostać poprawnie utworzony w przypadku jego nieistnienia. W przeciwnym razie zwraca wartość nil.

Wykorzystywana jest przez wiele metod, zarówno klasy podstawowej TSimpleTSInfoTree, jak i klasy rozszerzonej TTSInfoTree. Używana jest wszędzie tam, gdzie potrzebne jest pobranie referencji do obiektu węzła potomnego, na podstawie jego ścieżki lub nazwy.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018