Destroy linia 567, TSInfoFiles.pp

public destructor Destroy(); override;

Destruktor zwalniający z pamięci instancję klasy zapisującej.

Nie zwalnia on z pamięci obiektów na które wskazują pola FTSInfoTree oraz FOutput, dlatego że zostały one utworzone poza obrębem klasy zapisującej i przekazane do niej w konstruktorze.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018