Create linia 566, TSInfoFiles.pp

public constructor Create(ATSInfoTree: TSimpleTSInfoTree; AOutput: TStream);

Konstruktor tworzący instancję klasy serializującej.

parametry
ATSInfoTree instancja klasy TSimpleTSInfoTree, która zostanie zserializowana do strumienia docelowego
AOutput referencja do obiektu docelowego strumienia typu TStream

Konstruktor ten umożliwia stworzenie instancji klasy serializującej drzewo do postaci binarnej. Pobiera on w parametrze ATSInfoTree referencję do drzewa klasy TSimpleTSInfoTree (lub klasy pochodnej — TTSInfoTree), a także wskazanie na docelowy strumień w argumencie AOutput.

Referencje do obiektów z argumentów wpisywane są do pól FTSInfoTree i FOutput.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018