FLastUsedNode linia 181, TSInfoFiles.pp

private FLastUsedNode: PListNode;

Pole przechowujące adres ostatnio użytego węzła listy.

Jest to wskaźnik wewnętrznego typu PListNode, o domyślnej wartości nil, inicjowanej w konstruktorze klasy. Jeżeli lista elementów jest pusta, pole przyjmuje wartość nil, w przeciwnym razie wskazuje na węzeł, z którego ostatnio odczytywane były dane przechowywanego elementu.

Adres, na który wskazuje pole, zmienia się po każdorazowym wyszukaniu elementu, według zadanych kryteriów.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018