Comment linia 124, TSInfoFiles.pp

public property Comment[AType: TCommentType]: String read GetComment write SetComment;

Właściwość umożliwiająca pobranie wartości komentarza deklaracji lub definicji węzła.

Do odczytu wartości komentarza wykorzystuje akcesor GetComment, zwracający łańcuch komentarza zadanego typu, pobrany z pola FComment. Modyfikacji wartości komentarza dokonuje mutator SetComment, przyjmujący w parametrach typ komentarza oraz jego nową wartość.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018