SetComment linia 96, TSInfoFiles.pp

private procedure SetComment(AType: TCommentType; const AComment: String);

Metoda służąca do ustawienia wartości komentarza deklaracji lub definicji węzła.

parametry
AType typ komentarza lub indeks łańcucha w macierzy
AComment nowa wartość komentarza

Służy do ustawienia wartości odpowiedniego elementu macierzy z pola FComment, na podstawie podanego indeksu. Indeks komentarza określa argument AType typu TCommentType. Nowa wartość komentarza przekazana jest w parametrze AComment.

Jest to metoda zmieniająca, wykorzystywana przez właściwość Comment.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018