FComment linia 91, TSInfoFiles.pp

private FComment: TComment;

Pole przechowujące wartości komentarzy deklaracji i definicji węzła.

Jest macierzą typu TComment, przechowującą wartość komentarza deklaracji (pod indeksem ctDeclaration) oraz komentarza definicji (pod indeksem ctDefinition), w przypadku węzła referencjonowanego. Macierz ta jest indeksowana typem TCommentType.

Początkowe wartości komentarzy nie są z góry ustalone. W przypadku wykorzystania podstawowego konstruktora, pola tej macierzy zawierają puste łańcuchy. W konstruktorze rozszerzonym możliwe jest przekazanie wartości obu komentarzy.

Dostęp do tego pola zapewnia właściwość Comment, która wykorzystuje akcesor GetComment i mutator SetComment, w których indeks komentarza w macierzy podawany jest w parametrze.

Wyjątek stanowi węzeł główny drzewa, który nie może posiadać komentarzy. W takim przypadku wartości komentarzy są puste i nie ma możliwości ich modyfikacji.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018