AddChildNode linia 236—237, TSInfoFiles.pp

public function AddChildNode(AParentNode: TTSInfoNode; AReference: Boolean; const AName: String): TTSInfoNode; overload;
public function AddChildNode(AParentNode: TTSInfoNode; AReference: Boolean; const AName: String; const AComment: TComment): TTSInfoNode; overload;

Metody pozwalające na stworzenie pojedynczego węzła potomnego i dodanie go do listy.

parametry — wersja podstawowa
AParentNode referencja do obiektu węzła-rodzica
AReference stan referencjonowania dodawanego węzła potomnego
AName ciąg znaków z identyfikatorem węzła
parametry — wersja rozszerzona
AComment macierz typu TComment, zawierająca komentarze deklaracji i definicji
wartość zwracana
TTSInfoNode referencja do instancji klasy dodanego węzła

Metody te służą do utworzenia i dodania obiektu nowego węzła typu TTSInfoNode do listy, na podstawie różnej ilości danych wejściowych. Podstawowa wersja metody umożliwia stworzenie i dodanie węzła potomnego do listy, podając mu wskazanie na węzeł nadrzędny z parametru AParentNode, stan referencjonowania z argumentu AReference, a także identyfikator z parametru AName. Rozszerzona wersja metody umożliwia dodatkowo ustawienie komentarzy deklaracji i definicji, przekazanych w argumencie AComment typu TComment.

Obie wersje metody, do fizycznego dodania nowego węzła do listy wykorzystują wewnętrzną metodę InternalAddChildNode. Jako rezultat zwracają referencję do instancji klasy dodanego węzła potomnego, typu TTSInfoNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018