ClearComment linia 459, TSInfoFiles.pp

private procedure ClearComment();

Metoda służąca do wyczyszczenia pomocniczego pola przechowującego komentarz.

Służy do usunięcia zawartości pola FComment, zawierającego główny komentarz drzewa, bądź komentarz deklaracji lub definicji aktualnie uzupełnianego standardowego lub referencjonowanego elementu. Zawartość tego pola usuwana jest po każdorazowym dodaniu nowego elementu do drzewa lub uzupełnieniu elementu referencjonowanego. Dzięki temu komentarze zawsze trafiają do obiektów właściwych elementów.

Wykorzystywana jest w wielu metodach klasy wczytującej, m.in. w metodach AddStdAttribute oraz AddStdChildNode.

copyright © furious programming 2013—2018