FNestedRefElementsCount linia 419, TSInfoFiles.pp

private FNestedRefElementsCount: Integer;

Zapamiętuje liczbę zagnieżdżonych elementów referencjonowanych.

Określa liczbę elementów referencjonowanych, zagnieżdżonych wewnątrz aktualnie uzupełnianego referencjonowanego węzła potomnego. Wartość tego pola inicjowana jest w metodzie FillRefChildNode oraz wykorzystywana przez metodę InsertRefElement, do określenia indeksu elementu, w miejsce którego dodany zostanie każdy kolejny zagnieżdżony element referencjonowany.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018