AddEmptySpace linia 509, TSInfoFiles.pp

private procedure AddEmptySpace();

Metoda dodająca pustą linię do listy docelowej z pola FOutput.

Wykorzystywana jest przez metodę AddTreeComment, do oddzielenia głównego komentarza drzewa od linii nagłówka drzewa, a także w metodach AddRefAttributeDefinition oraz AddRefChildNodeDefinition, do oddzielenia definicji referencjonowanych elementów.

copyright © furious programming 2013—2018