IncludeTrailingIdentsDelimiter linia 62, TSInfoUtils.pp

function IncludeTrailingIdentsDelimiter(const APath: String): String;

Funkcja dodająca końcowy separator identyfikatorów do ścieżki węzła.

parametry
APath łańcuch znaków, zawierający pełną ścieżkę węzła potomnego lub wirtualnego
wartość zwracana
String ciąg znaków ścieżki, zakończony znakiem separatora identyfikatorów

Służy do sprawdzenia, czy podany w parametrze APath łańcuch znaków zakończony jest znakiem separatora składowych ścieżki, zawartym w stałej IDENTS_DELIMITER. Jeśli ciąg wejściowy nie jest pusty i nie jest zakończony znakiem separatora — zostaje on dodany do ścieżki, a ona sama zwrócona zostaje w rezultacie. W przeciwnym razie funkcja zwraca oryginalny ciąg znaków.

Funkcja ta wykorzystywana jest przez wiele metod z klas TSimpleTSInfoTree oraz TTSInfoTree.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018