FIndex linia 138, TSInfoFiles.pp

private FIndex: Integer;

Pole przechowujące indeks tokenizowanego atrybutu.

Przechowuje wartość typu Integer, określającą indeks tokenizowanego atrybutu, znajdującego się na liście wszystkich atrybutów w węźle z pola FParentNode. Indeks pierwszego atrybutu przyjmuje wartość 0.

Wartość tego pola modyfikowana jest w metodach FindFirstAttribute i FindNextAttribute z klasy TSimpleTSInfoTree, podczas tokenizowania atrybutów danego węzła.

copyright © furious programming 2013—2018