FParentNode linia 136, TSInfoFiles.pp

private FParentNode: TTSInfoNode;

Pole zawierające referencję do instancji klasy węzła-rodzica tokenizowanego atrybutu.

Przechowuje referencję do instancji klasy węzła-rodzica tokenizowanego atrybutu typu TTSInfoNode (nigdy nie zawiera wartości nil). Wartość tego pola modyfikowana jest w metodach FindFirstAttribute i FindNextAttribute z klasy TSimpleTSInfoTree, podczas tokenizowania atrybutów danego węzła.

copyright © furious programming 2013—2018