FIndex linia 155, TSInfoFiles.pp

private FIndex: Integer;

Pole przechowujące indeks tokenizowanego węzła potomnego.

Przechowuje wartość typu Integer, określającą indeks tokenizowanego węzła, znajdującego się na liście wszystkich węzłów potomnych w węźle z pola FParentNode. Indeks pierwszego węzła potomnego przyjmuje wartość 0.

Wartość tego pola modyfikowana jest w metodach FindFirstChildNode i FindNextChildNode z klasy TSimpleTSInfoTree, podczas tokenizowania węzłów potomnych danego węzła.

copyright © furious programming 2013—2018