GetComment linia 157, TSInfoFiles.pp

private function GetComment(AType: TCommentType): String;

Metoda służąca do pobrania wartości komentarza deklaracji lub definicji tokenizowanego węzła potomnego.

parametry
AType wartość typu TCommentType określająca typ komentarza węzła potomnego
wartość zwracana
String ciąg znaków zawierający pobraną wartość danego komentarza

Służy do pobrania odpowiedniego łańcucha komentarza z pola FComment klasy węzła, do której referencja przechowywana jest w polu FChildNode. Typ komentarza określa parametr AType typu TCommentType. Jeśli argument ten posiada wartość ctDeclaration, metoda zwróci komentarz deklaracji. Jeżeli natomiast zawiera wartość ctDefinition — zwróci komentarz definicji węzła.

Metoda ta jest akcesorem, wykorzystywanym przez właściwość Comment.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018