ChildNodesCount linia 126, TSInfoFiles.pp

public property ChildNodesCount: Integer read GetChildNodesCount;

Właściwość umożliwiająca pobranie liczby węzłów potomnych, znajdujących się w danym węźle.

Wykorzystuje akcesor GetChildNodesCount, który zwraca liczbę wszystkich węzłów potomnych danego węzła. Liczbę tę pobiera poprzez właściwość Count klasy listy węzłów potomnych, do której referencja przechowywana jest w polu FChildNodesList.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018