AddComment linia 499, TSInfoFiles.pp

private procedure AddComment(const AComment: String);

Metoda służąca do zapisu pojedynczego komentarza dowolnego elementu (również drzewa).

parametry
AComment łańcuch znaków z jednoliniowym lub wieloliniowym komentarzem

Służy do zapisu do listy docelowej z parametru FOutput komentarza, którego łańcuch przekazany jest w parametrze AComment. Argument ten może zawierać zapis jednoliniowego lub wieloliniowego komentarza, którego poszczególne linie rozdzielone są znakami ze stałej VALUES_DELIMITER. Do fizycznego rozdzielenia linii komentarza wykorzystywana jest procedura ExtractValueComponents.

Jest to metoda uniwersalna, wykorzystywana w metodzie AddTreeComment, służącej do dodania do listy docelowej głównego komentarza drzewa, a także we wszystkich metodach zapisujących dane standardowych elementów oraz deklaracji i definicji elementów referencjonowanych.

copyright © furious programming 2013—2018