ListToValue linia 99, TSInfoUtils.pp

class procedure ListToValue(AList: TStrings; out AValue: String);

Metoda konwertująca listę typu TStrings na pojedynczy łańcuch znaków.

parametry
AList lista wejściowa typu TStrings, do połączenia w jeden łańcuch znaków
AValue łańcuch wyjściowy, zawierający gotowy ciąg znaków, po połączeniu wszystkich linii listy

Służy do połączenia w jeden łańcuch znaków wszystkich linii listy, przekazanej w argumencie AList. Wszystkie linie w wyjściowym łańcuchu znaków oddzielone będą od siebie znakiem separatora wartości, zawartym w stałej VALUES_DELIMITER.

W przypadku gdy lista wejściowa zawiera jedynie jedną pustą linię, łańcuch wyjściowy zawierać będzie tylko jeden znak, określony przez stałą ONE_BLANK_VALUE_LINE_CHAR. Dzięki temu możliwe będzie odróżnienie pustej listy od listy z jedną pustą linią.

Wykorzystywana jest jedynie przez metodę WriteList, w procesie zapisu listy łańcuchów jako wartości atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018