WriteElements linia 562, TSInfoFiles.pp

private procedure WriteElements(AParentNode: TTSInfoNode);

Metoda zapisująca dane wszystkich elementów danego węzła.

parametry
AParentNode referencja do obiektu węzła klasy TTSInfoNode, którego elementy zostaną zapisane w strumieniu

Służy do zapisu wszystkich atrybutów i węzłów potomnych, zawartych w węźle-rodzicu z parametru AParentNode typu TTSInfoNode. Elementy podanego węzła zapisywane są do strumienia docelowego, do którego referencja przechowywana jest w polu FOutput.

Do zapisu danych elementów konkretnego typu wykorzystywane są metody WriteAttribute oraz WriteChildNode.

Wykorzystywana jest w metodzie ProcessOutput, do zapisu wszystkich elementów należących do głównego węzła drzewa, a także w metodzie WriteChildNode, do serializacji wszystkich zagnieżdżonych w danym węźle elementów potomnych. Dzięki tej metodzie możliwe jest zapisanie dowolnej drzewiastej struktury elementów.

copyright © furious programming 2013—2018