WriteUInt32Buffer linia 559, TSInfoFiles.pp

private procedure WriteUInt32Buffer(ABuffer: UInt32);

Metoda zapisująca do strumienia pojedynczą, 32-bitową liczbę naturalną.

parametry
ABuffer czterobajtowa liczba naturalna, zapisywana do strumienia docelowego

Służy do zapisu pojedynczej liczby naturalnej typu UInt32 do strumienia, do którego referencja przechowywana jest w polu FOutput. Liczba ta przekazana jest w parametrze ABuffer.

Metoda ta wykorzystywana jest w metodzie WriteStringBuffer do zapisu długości łańcucha znaków, a także w metodzie WriteElements, do zapisu liczby wszystkich atrybutów oraz węzłów potomnych, znajdujących się w aktualnie serializowanym węźle.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018