WriteBooleanBuffer linia 557, TSInfoFiles.pp

private procedure WriteBooleanBuffer(ABuffer: Boolean);

Metoda umożliwiająca zapis pojedynczej wartości logicznej.

parametry
ABuffer wartość logiczna, zapisywana do strumienia docelowego

Służy do zapisu pojedynczej wartości logicznej typu Boolean do strumienia docelowego, do którego referencja przechowywana jest w polu FOutput. Wartość logiczna do zapisu podawana jest w parametrze ABuffer.

Wykorzystywana jest w metodach WriteAttribute oraz WriteChildNode, do zapisu stanu referencjonowania zapisywanego atrybutu lub węzła potomnego.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018