ProcessMainTreeComment linia 427, TSInfoFiles.pp

private procedure ProcessMainTreeComment();

Metoda umożliwiająca przetworzenie głównego komentarza drzewa.

Sprawdza ona, czy na początku listy źródłowej z pola FInput znajduje się główny komentarz drzewa. Jeżeli komentarz zostanie odnaleziony, za pomocą metody ExtractComment jest wyodrębniany i wpisywany do pola FTreeComment w obiekcie ładowanego drzewa. Metoda ta może ekstrahować komentarz pusty, jednoliniowy lub wieloliniowy.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ProcessInput, tuż po przygotowaniu listy źródłowej do procesu deserializacji drzewa.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018