IsRefChildNodeLine linia 441, TSInfoFiles.pp

private function IsRefChildNodeLine(const ALine: String): Boolean;

Metoda sprawdzająca czy linia posiada zapis nagłówka referencjonowanego węzła.

parametry
ALine łańcuch znaków z aktualnie przetwarzaną linią źródłową
wartość zwracana
Boolean rezultat walidacji linii źródłowej

Służy do sprawdzenia czy wejściowy ciąg znaków z parametru ALine z aktualnie przetwarzaną linią zawiera prawidłowy zapis nagłówka deklaracji lub definicji referencjonowanego węzła potomnego. Zwraca wartość True, jeśli wejściowy łańcuch znaków ma odpowiednią długość, zawiera frazę kluczową ze stałej KEYWORD_REF_NODE oraz identyfikator węzła. W przeciwnym razie zwraca False.

Wykorzystywana jest w metodach ProcessMainPart, ProcessReferencingPart oraz FillRefChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018