ProcessMainPart linia 429, TSInfoFiles.pp

private procedure ProcessMainPart();

Metoda służąca do przetworzenia zawartości głównego ciała drzewa.

Jest to jedna z dwóch głównych metod przetwarzających zawartość listy źródłowej z pola FInput. Umożliwia przetworzenie całego głównego ciała drzewa i uzupełnienie wstępnej struktury drzewa. Wszystkie standardowe elementy drzewa zostają w niej utworzone, uzupełnione i dodane w odpowiednie miejsce w drzewie z pola FTSInfoTree.

W momencie napotkania elementu referencjonowanego, jego obiekt zostaje utworzony, uzupełniony szczątkowymi informacjami (identyfikator oraz opcjonalny komentarz deklaracji elementu) i dodany do aktualnie uzupełnianego węzła. Dodatkowo, taki obiekt za pomocą metody z pola FStoreRefElement dodany zostaje do tymczasowej listy przechowującej obiekty elementów referencjonowanych, do której wskazanie zawarte jest w polu FRefElements klasy TTSInfoRefElementsList. Wszystkie znalezione elementy referencjonowane (pierwszego poziomu) uzupełnione zostaną brakującymi danymi w drugiej części procesu deserializacji, czyli w metodzie ProcessReferencingPart.

Metoda ta wywołuje bezpośrednio wyjątek klasy ETSInfoFileException po napotkaniu linii, której zawartość nie zostanie rozpoznana lub która zawiera informacje zapisane w szczątkowy bądź nieprawidłowy sposób. Stworzenie wyjątku jest równoznaczne z natychmiastowym przerwaniem procesu deserializacji.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ProcessInput, po przetworzeniu głównego komentarza drzewa i linii nagłówka drzewa.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018