AddRefAttribute linia 450, TSInfoFiles.pp

private procedure AddRefAttribute();

Metoda dodająca referencjonowany atrybut do drzewa.

Służy do dodania atrybutu referencjonowanego do aktualnie uzupełnianego węzła drzewa. Stan referencjonowania dodawanego atrybutu jest znany, natomiast jego identyfikator zostaje wyodrębniony z bieżącej linii za pomocą metody ExtractAttributeName.

Jeżeli aktualnie dodawany atrybut posiada komentarz deklaracji, zostaje on przepisany z pola FComment klasy wczytującej. Po przepisaniu komentarza, wartość tego pola usuwana jest za pomocą metody ClearComment.

Po dodaniu szczątkowo uzupełnionego referencjonowanego atrybutu do drzewa, obiekt tego elementu dodawany jest lub wstawiany do pomocniczej listy elementów referencjonowanych, do której referencja przechowywana jest w polu FRefElements. Dodanie lub wstawienie elementu do listy realizowane jest na podstawie pola FStoreRefElement, zawierającego wskaźnik na odpowiednią metodę dodającą.

Wykorzystywana jest przez metody ProcessMainPart oraz FillRefChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018